ГРАДИНА

Часопис за књижевност, уметност и културу

Оснивач: Скупштина града Ниша

 

Издавач

Нишки културни центар

Ниш, Станоја Бунушевца, бб

тел. 018/512-184, 512-185, 527-349-741

 

За издавача

Љиљана Радојевић

 

Уредник

Зоран Пешић Сигма

 

Уредништво

Ирина Антанасијевић, Стана Динић Скочајић, Зоран Пешић Сигма

Без њих Градина не би овако изгледала

Верица Новаков (лектура, коректура), Гордана Крсмановић (технички уредник, коректура), Драгана Костов (унос текста, коректура), Југослав Филиповић (дизајн корица и колор страна), Милан Рељић (прелом часописа).

 

Рукописе слати на адресу Уредништва

Нишки културни центар - за Градину

18000 Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића, 37

Телефон: 018/536-200,

www.nkc.org.yu, E-mail: gradinankc@verat.net

 

Рукописи се не враћају. Молимо сараднике да текстови које шаљу у електронском виду буду у ћириличном фонту.
Уз текст послати кратку биобиблиографију, фотографију и контакт адресу.
Уредништво прима уторком од 12 до 14 часова.

Излази шест бројева годишње.

Штампа ПУНТА, Ниш

Тираж 500

 

Покренута 1900. године

 

Година XLI

 

Досадашњи главни уредници:

(1900 - 1901) - Милан Банић, Јеремија Живановић (1966 - 1968) - Драгољуб Јанковић, Добривоје Јевтић, Никола Мељаницки (1968 - 1972) - Добривоје Јевтић (1972 - 1973) - Веселин Илић (1973 - 1974) - Зоран Милић, Лука Прошић (1974 - 1978) - Љубисав Станојевић (1978 - 1989) - Саша Хаџи Танчић (1989 - 2000) - Горан Станковић

 

Први број Градине појавио се у Нишу, јануара 1900. године (уредник професор Милан Банић, чланови Уредништва професори Јеремија Живановић - главни сарадник, Тодор Коблишка, Милан Костић и Светозар Обрадовић - власник). Као петнаестодневни часопис за забаву, поуку и књижевну критику стара Градина је излазила до октобра 1901. године (последња свеска је двоброј 35 - 36). У њој су сарађивали и познати писци, међу којима су Алекса Шантић, Борисав Станковић, СветозарЋоровић, Симо Матавуљ, Тадија Костић и други из многих крајева тадашње земље.

 

Садашња Градина обновљена је октобра 1966. године.

 

Објављивање ове свеске омогућили су:

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ