News | Communication | Projects | Books | Journals | Manuscripts | Reviews | People | Discussion | Letters | Links

Gradina: Časopis za književnost, umetnost i kulturu


20/2007 (XLIII)

UDK 82 ISSN

Reč urednika Translate!
   •  Zoran Pešić Sigma: Jesen je stigla u jednom danu Translate!Download  )

Gradovi i knjižare Translate!
   •  Svetlana Velmar-Janković: Reč o sajmu Translate!Download  )
   •  Dana Dinić Skočajić, Bojan Jovanović, Verica Novakov, Despot Despotović, Zoran Hamović, Jovan Mandić, Irina Antanasijević, Vladislav Bajac, Gojko Božović: Okrugli sto: Gradovi i knjižare Translate!Download  )

Književni portret: Dobroslav Smiljanić Translate!
   •  Bojana Stojanović-Pantović: Obrazloženje Žirija nagrade "Branko Miljković" Translate!Download  )
   •  Dobroslav Smiljanić: Breg s koga oči na dva sveta gledaju Translate!Download  )
   •  Dobroslav Smiljanić: Marginalije o moru Translate!Download  )

Proza u jesen Translate!
   •  Aleksej Slapovski: Jesterdej Translate!Download  )
   •  Dmitrij Baviljski: Iz abecede života Translate!Download  )
   •  Vasilj Levicki: Kasno leto Translate!Download  )
   •  Zoran Ćirić: Problematični čovek Translate!Download  )
   •  Dragoslav Hadži Tančić: Duša zanata Translate!Download  )
   •  Katarina Kostić: Dame sa psetancima Translate!Download  )
   •  Srđan Protić: Čitaću te i dalje Translate!Download  )

Poezija u jesen Translate!
   •  Mark Strand: Održavanje celine Translate!Download  )
   •  Toti O'Brajen: Zašto mislim da se muškarci ne vraćaju Translate!Download  )
   •  Lisa Mari Sandoval: Emigrantkinja Translate!Download  )
   •  Lin Strongin: Ljubavna pesma Translate!Download  )
   •  Moma Dimić: Podzemna železnica Translate!Download  )
   •  Slobodan Stojadinović: Mali spahija Translate!Download  )
   •  Franko Bušić: Apokalipsa Translate!Download  )
   •  Ljubiša Mitrović: Snovi Translate!Download  )
   •  Dragan Radovančević: Jedna mala istina o telu Translate!Download  )

Linkovi u jesen Translate!
   •  Leo Kropivijanski, Viktor Peljevin: Ništa ne možemo da naučimo (Razgovor s Viktorom Peljevinom) Translate!Download  )
   •  Luka Prošić: Seren Kjerkegor, jedna otvorenost Translate!Download  )
   •  Sonja Veselinović: Slike doma u delu Ma rine Cvetajeve Translate!Download  )
   •  Zoran M. Mandić: Eseji Translate!Download  )
   •  Rade M. Dacić: Pet malih eseja o poeziji Translate!Download  )
   •  Kamenko M. Marković: Slikar lepih žena Translate!Download  )
   •  Dobrivoje Jevtić: Franc Curk i Slavica Erdeljanović Curk Translate!Download  )
   •  Aleksandra Đuričić: Razvoj operskog libreta u Srbiji Translate!Download  )

Kritika u jesen Translate!
   •  Dobrivoje Jevtić: Zoran Milić, pred beskonačnošću Translate!Download  )
   •  Đokica Jovanović: Poezija, samoća i hrabrost Translate!Download  )
   •  Srba Ignjatović: Pred licem tlačiteljskog sveta Translate!Download  )
   •  Slađana Ilić: Povratak na prostore stalne Apokalipse Translate!Download  )
   •  Dejan Ognjanović: Biologija kao sudbina u posthumanom svetu Mišela Uelbeka Translate!Download  )
   •  Nikola Todorović: Antiratna abrakadabra Translate!Download  )
   •  Nikola Todorović: Fotografije u trajanju Translate!Download  )
   •  Aleksandra Spasić: Čarobno ostrvo Translate!Download  )
   •  Aleksandar B. Laković: Halucinantan odblesak života Translate!Download  )
   •  Aleksandar B. Laković: Strah za sopstvenost Translate!Download  )
   •  Svetlana E. Tomić: Tresla se vaga, rodio se miš!... Translate!Download  )
   •  Snežana Božić: Koji je to M. Pantović Gandi hteo da popravlja svet Translate!Download  )
   •  Marija Filipović Lazić: Iza tankog zida Translate!Download  )
   •  Branislava Vasić Rakočević: Beskrajni prostor jednostavnosti Translate!Download  )
   •  Aleksandra Gojković: Varljive emocije i barutne istine Translate!Download  )
   •  Nenad Župac: Skeniranje ludila ili obračun sa devedesetim Translate!Download  )
   •  Nenad Župac: Hronika periferije Niša Translate!Download  )
   •  Nenad Župac: Početak Translate!Download  )
   •  Saša Ćirić: Početnički miks Translate!Download  )
   •  Dejan Petrović: Stotinu celuloidnih lica princa tame Translate!Download  )
   •  Branislava Ilić: Evropska kultura, mesto prepoznavanja... Translate!Download  )
   •  Marko Radulović: Nebeska misterija i tajanstveni noćni prizori u Kilfursi Translate!Download  )
   •  Marko Stojanović: Brek: skica za portret Translate!Download  )
   •  Svetlana Stanković: Haiku kao večnost u srcu trena Translate!Download  )
   •  ---: Beleške o autorima Translate!Download  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Author:
UDC:
Words:


Editorial board
Impressum
Impressum of the electronic edition of this volume