News | Communication | Projects | Books | Journals | Manuscripts | Reviews | People | Discussion | Letters | Links

Gradina: Časopis za književnost, umetnost i kulturu


18/2007 (XLIII)

UDK 82 ISSN

Reč urednika Translate!
   •  Zoran Pešić Sigma: Akt pisanja Translate!Download  )

Prozni akt Translate!
   •  Akutagava Rjunosuke: Paukova nit Translate!Download  )
   •  Nagib Mahfuz: Priče iz našeg kvarta Translate!Download  )
   •  Ranko Pavlović: Nož u srcu Katarine Karlaš Translate!Download  )
   •  Stojanka Radenković Petković: Franšiza Translate!Download  )
   •  Milan R. Simić: O košmarima Translate!Download  )
   •  Ljubodrag Stojadinović: Svitac među šljivama Translate!Download  )
   •  Dejan Vukićević: Iz hronike našeg kraja Translate!Download  )
   •  Laura Barna: Prosejani fantom Translate!Download  )
   •  Aleksandra Đuričić: Gosti iz daleka Translate!Download  )
   •  Mile Penkov: Topla letnja kiša Translate!Download  )
   •  Dragan Mandić: Priče Translate!Download  )

Akt poezije. Poezija Patre Translate!
   •  Kosta Kapela, Olga Nikolopulu: Pesnici Patre na jezicima Evrope Translate!Download  )
   •  Hristo Laskari: Preobraženja Translate!Download  )
   •  Sokrat Skartci: Želja Translate!Download  )
   •  Dimitri Daskalopulo: Tamna mesečina Translate!Download  )
   •  Jorgo Karahalio: Šta su rekle žene Translate!Download  )
   •  Antoni Elefterioti: Album Translate!Download  )
   •  Hristo Gudi: Optička dubina Translate!Download  )
   •  Aleksandar Fosteni: Sve odlazi Translate!Download  )
   •  Dimitri Kacajani: Tamujem Translate!Download  )
   •  Ksenofon Verikio: Autoportret Translate!Download  )
   •  Marko Sklivanjoti: Prisutnost Translate!Download  )
   •  Panajoti Kerasidi: Muzika koja dopire do nas Translate!Download  )
   •  Jani Zarkadi: Grad Translate!Download  )
   •  Spiro Vreto: Ponovo broje a ničega nema Translate!Download  )
   •  Antoni Skjata: Strah putnika Translate!Download  )
   •  Kseni Skarci: Četrnaest pesama Translate!Download  )
   •  Telemah Cardaka: Prazna soba Translate!Download  )
   •  Hristo Cijami: Fotografije Translate!Download  )
   •  Jani Hrisantopulo: Marina Translate!Download  )

Poezija na sceni Translate!
   •  Svetislav Brković: Znamenje Translate!Download  )
   •  Dinko Delić: Most iznad mutne vode Translate!Download  )
   •  Robert G. Tili: Bluz za bogomrsca Translate!Download  )
   •  Ivan Lalović: Pozorište Translate!Download  )
   •  Olga Lalić-Krovicka: Oblak u kojem stanuju anđeli Translate!Download  )
   •  Saša Ožegović: O globalizmu i postmodernizmu Translate!Download  )

Linkovi Translate!
   •  Dan Turel (Dan Turell): Naš muzej voštanih figura Translate!Download  )
   •  Vojislav Dević: Naisus bez ruševina Translate!Download  )
   •  Kamenko M. Marković: Tužni div iz Provanse Translate!Download  )
   •  Dragoljub B. Đorđević: Izazovi sociologije religije Translate!Download  )
   •  Dragan Stanojević: Meridijan-Marko u Meridijan-Srbiji Translate!Download  )

Akt kritike Translate!
   •  Zdravka Mihajlova: Patra - kulturna prestonica Evrope Translate!Download  )
   •  Nikola Todorović: Mala vrtna kosmogonija Translate!Download  )
   •  Dušan Stošić: Veliko i malo zlo Translate!Download  )
   •  Nermina Kurspahić: Smeh koji ubija Translate!Download  )
   •  Marija Nikolić: Dosije Pelikan ili - Čarli bi to, možda, bolje? Translate!Download  )
   •  Dragan Radović: Mančester u postmodernom ruhu Translate!Download  )
   •  Milutin Pašić: Poezija i zavičaj Translate!Download  )
   •  Nebojša Ozimić: Knjiga koja se dugo čekala Translate!Download  )
   •  Ana Milošević: Privatni hot-line Stojana Đurića Translate!Download  )
   •  Dejan Petrović: FEST 2007 Translate!Download  )
   •  Mladen Kalpić: Sedamdeset godina "Princa Valijanta" Translate!Download  )

Beleške o autorima Translate!
   •  ---: Beleške o autorima Translate!Download  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Author:
UDC:
Words:


Editorial board
Impressum
Impressum of the electronic edition of this volume