Електропривреда Заједница југословенске електропривреде Београд
The Union of Yugoslav Electric Power Industry Belgrade, Serbia
Jugoslawische Elektizitätswirtschaft
L'Union Yugoslawe de l'electricite