News | Communication | Projects | Books | Journals | Manuscripts | Reviews | People | Discussion | Letters | Links

Detinjstvo. Časopis o književnosti za decu


4/2014 (XL)

UDK 82 ISSN 0350 – 5286

Nova istraživanja Translate!
   •  Nataša Kljajić: Naracija u Ruždijevim romanima za decu „Harun i more priča“ i „Luka i Vatra života“ Translate!Download  )
   •  Snežana D. Paser Ilić: „Pradevojčica“ u svetlu obredno-običajne prakse Translate!Download  )
   •  Ivan V. Šterleman: Fantastična bića u bajci „Baš-Čelik“ Translate!Download  )
   •  Bojana B. Ušćebrka: O frazeologiji u pripovetkama Moma Kapora Translate!Download  )
   •  Isidora Ana D. Stokin: Dete sa klovnovskim nosom u romanu „Nebo nad cirkusom“ Raleta Damjanovića Translate!Download  )
   •  Milutin Ž. Pavlov: Mali atlas kratkih priča Olivere Šijački Translate!Download  )
   •  Jovanka Denkova, Mahmut I. Čelik: Skaznovidnoto vo tvoreštvoto na Slavka Maneva, so poseben osvrt vrz zbirkata raskazi za deca „Dzvezdeni perničinja“ Translate!Download  )

O književnom delu Uroša Petrovića Translate!
   •  Nikolaje J. Paulica: Hronotop savremenog fantastičnog romana za decu i mlade (na primeru romana Nila Gejmena i Uroša Petrovića) Translate!Download  )
   •  Gordana Glavinić: Zagonetanje Uroša Petrovića ili pohvala mudrosti za čitaoca 21. veka Translate!Download  )

Književnost za decu i likovni medij Translate!
   •  Senka R. Vlahović Filipov: Ilustracija knjiga za decu u vreme razvijenih vizuelnih komunikacija (Festival ilustracije knjige BookILL fest) Translate!Download  )
   •  Bojana N. Nikolić, Jelena P. Veljković Mekić: Upotreba književnih tekstova za decu u likovnim aktivnostima predškolske dece Translate!Download  )

In memoriam Translate!
   •  Dubravka Zima: Zvonimir Balog (1932–2014) Translate!Download  )

Ogledalo kritike Translate!
   •  Jelena S. Panić Maraš: Književnost za decu na granici Translate!Download  )
   •  Gordana Maletić: Najbolje kao mera za dete Translate!Download  )
   •  Dobrivoje Stanojević: Veseli vašar teških misli Translate!Download  )
   •  Cvijetin Ristanović: Pjesma kao izvor radosti Translate!Download  )
   •  Voja Marjanović: Antologija slovenačke priče za decu i mlade Translate!Download  )
   •  Anđelko Erdeljanin: Nesebeznala odanost prijatelja Translate!Download  )
   •  Ivana S. Ignjatov Popović: Lutkarska umetnost kao potreba Translate!Download  )
   •  Ivana Mijić Nemet: Na tragu kreativne nastave Translate!Download  )
   •  Brankica Živković: Ljubav – posao za sve Translate!Download  )
   •  Zorica Turjačanin: „Jezikom zvuka koji nas spaja” Translate!Download  )
   •  Vesna Jovanović: Knjiga za najmlađe čitaoce Translate!Download  )
   •  Brankica Živković: Spomenar jednog dečjeg srca Translate!Download  )
   •  Ružica Jovanović: Oživele gitare dva detinjstva i jednog prijateljstva Translate!Download  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Author:
UDC:
Words:


Editorial board
Impressum
Impressum of the electronic edition of this volume