Београдски историјски гласник Одељење за историју, Филозофски факултет, Универзитет у Београду Београд, Србија
Belgrade Historical Review Department of History, Faculty of Philosophy, University of Belgrade Belgrade, Serbia